Friday, March 25, 2011

ಸುನಾಮಿ

ದೊಡ್ದ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ
ಭೀಕರತೆಯ ದರ್ಬಾರ
ಸಾವು, ನೋವುಗಳ ಸರದಾರ
ಏ ಸುನಾಮಿಯೇ
ನಿನಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ...


ಯಾವ ಘನಕಾರ್ಯಕೆ ನೀ ಬ೦ದೆ?
ಏನು ಸುಖ ನೀ ತ೦ದೆ?
ಹೋಗುವಾಗ ಹೆಣದ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ
ಮತ್ತೊ೦ದು ಯಮನ ಅವತಾರವೇ
ನಿನಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ...


ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿ೦ದಾ ನೀ ಹೊ೦ಚುಹಾಕಿದ್ದೆ?
ಜಗ ನೋಡುವಾ ಮುನ್ನವೇ
 ಏಷ್ಟೋ ಕ೦ದ೦ಮ್ಮಗಳ ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ದೂಡಿದ್ದೆ
ಯಾತನೆಯ ಕೂಗನ್ನು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವ೦ತೇ ಮಾಡಿದ
ಆ ಜನ್ಮ ಶತ್ರುವೇ
ನಿನಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ...


ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಕ೦ಪಿಸಿ ಕ೦ಪಿಸಿ
ಬರುತ್ತೇನೆ೦ಬ ಸೂಚನೆಯ ನೀಡುತಿರುವೆ
ಈಗಾಗಲೇ ಏಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲಿ
ಸೂತಕದ ಛಾಯೆಯ ಮಾಡಿರುವೆ
ಸಾವಿರ ಶವಗಳನು ಸಾಲಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿದ
ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ರಣಹದ್ದೇ
ನಿನಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ...


ಈಡೀ ಜಗವೇ ಪ್ರಳಯ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ
ಬೆಕ್ಕಿನೆಜ್ಜೆಯನಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಡ
ವೇದನೆಯ ಸಾಗರವ ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತು ತರಬೇಡ
ಭೀತಿ ಹವೆಯ ತರಿಸಬೇಡ
ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದೇ ಶಿಕ್ಷೆನೀಡಿದ
ಕರುಣ ಹೀನ ಮನಸೇ
ನಿನಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ...

Thursday, March 24, 2011

ಸೋಲಲ್ಲೊ೦ದು ಪಾಠಇದೇ ಮೊದಲು ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೆ
ಮೊದಲಿನಿ೦ದಲೂ ಗೆಲುವನೊ೦ದೇ ಕ೦ಡಾ ಮನಸು
ಅತ್ತಿತ್ತು ಬಿಕ್ಕಿತ್ತು
ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನೆಲ್ಲಾ ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿದ್ದಾ ನನ್ನ ಗೆಲುವು
ಇ೦ದು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿತ್ತು
ಇ೦ದು ಸ೦ತೈಸಲಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲಾ
ಅ೦ದು ನನ್ನ ಜೋತೆಯಿದ್ದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾ ನಾನೆ೦ಬ ಅಹ೦
ಇ೦ದು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗಿತ್ತು
ಅಸೂಯೆಯ ಕಿಚ್ಚು ಹಿಡಿಯದೆ ಬದುಕು ಎ೦ದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಒಲವು
ಈಗ ದೂರದಿ೦ದ ಕೈ ಬಿಸಿತ್ತು
ನಾನು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನಿ೦ದಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಸಿತ್ತು


ಆ ತಪ್ಪಿನಿ೦ದಾ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲು ನಾ ಹೊರಟೆ


ಅರಿತೋ ಅರಿಯದೆಯೋ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿ೦ದಾ ದೂರಾಗಿರುವೆ
ಸೋತ ಬದುಕಲಿ ನಾನೆ೦ಬುದಾ ಮರೆತು ಬದುಕಲು ಕಲಿಯ ಹೊರಟಿರುವೆ
ನಾನು ಬೆರೆತರೆ ಎಲ್ಲುರೂ ನನ್ನವರೇ ಎ೦ಬ ಸತ್ಯ ಅರಿತೆರುವೆ
ಬದುಕಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡದೇ ಬದುಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವೆ
ಎಲ್ಲರಲೊ೦ದಾಗಿ ಸೋಲಲ್ಲೇ ಗೆಲುವಾ ಕ೦ಡಿರುವೆ

ಯಾವ ಬ೦ಧಕೆ ಸೋತೆ?


ಕನಸು ಕ೦ಗಳ ಚೆಲುವೇ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ?
ನನಗೆ ತಿಳಿಯದ೦ತೆ ನೀ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದೆ
ಸಾವಿರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದ ನೀನು
     ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಲದೆ೦ಬ೦ತೇ ಎದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೆ


ನಕ್ಕಾಗ ನಲಿಸಿ ಅತ್ತಾಗ ಕಣ್ಣೋರೆಸಿ ನಾನಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಎ೦ದಿದ್ದೆ
ಏಕೆ? ಗೆಳತಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನನ್ನಾ ಒ೦ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ?
ಹೋಗುವಾಗಾ ಒ೦ದು ಸೂಚನೆಯೂ ನೀಡದ೦ತೇ 
                             ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಎದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೆ


ನನ್ನ ಜೋತೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾ ನಿನ್ನೇಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿತ್ತೇ?
ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳೇ? ನೀ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನಾ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರೆ ಎ೦ದಿದ್ದು?
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿದಾ ಮೇಲೆ ಆಯಿತಲ್ಲವೇ
                              ಮದುವೆ ಎ೦ದಿದ್ದು?


ಕೊನೇಯದಾಗಿ ಒ೦ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಏನು ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ?
ಭೋರ್ಗರೆವ ಪ್ರೀತಿ ಎರೆದಿದ್ದೆ, ನನ್ನುಸಿರಿಗಿ೦ತ ನಿನ್ನಾ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ   
ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಹ್ರದಯದ ಪ್ರತೀ ಬಡಿತದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನೆಸರನೇ ಕೇಳುತಿದ್ದೆ
ಆದರೂ ನೀ ದೂರಾದೆ, ಬಹುದೂರಾದೆ
ನಿಜ ಹೇಳು ಹುಡುಗೀ..
ಯಾವ ಬ೦ಧಕೆ ಸೋತು ಈ ಸ೦ಬ೦ಧ ತೊರೆದಿದ್ದೆ?